پاسخ میراث فرهنگی اصفهان به استفاده از قیر و گونی برای عایق‌سازی قدیمی ترین پل زاینده رود

پل شهرستان، قدیمی‌ترین پل زاینده رود است که قدمت آن به دوره ساسانیان می‌رسد و در شرقی‌ترین نقطه اصفهان بر روی زاینده رود قرار دارد؛ انتشار تصاویر مرمت در فضای مجازی سبب نگرانی برخی کاربران نسبت به از بین رفتن این اثر تاریخی شده بود.

ادامه مطلب