گلایه بازیکنان و مخالفت سرمربی قرمزها / از مرخصی بیشتر خبری نیست

بازیکنان از تغییر مدام برنامه تمرینات و نداشتن روزهای مرخصی به اندازه کافی گلایه مند هستند.

ادامه مطلب