چرا کارلوس به‌خاطر ستاره تیم ملی دعوا نکرد؟ چه شد که کیروش از رئیس فدراسیون و وزیر ورزش هم عبور کرد؟!

کیروش تا ابد سوژه مهمی برای فوتبال ما خواهد بود و تا همیشه از رفتارهای او در کشورمان صحبت می‌شود اما چرا کسی سراغ ریشه تغییر او نمی‌رود؟

ادامه مطلب