تجمع دانشگاهیان همدان در حمایت از وعده صادق سپاهیان ایران اسلامی

تجمع ظهر امروز دانشگاهیان همدان در حمایت از وعده صادق دلاوران سپاه اسلام در تنبیه رژیم متجاوز اسرائیل باشکوه برگزار شد.

ادامه مطلب