نظرسنجی سینمای اریک رومر

از نگاه منتقدان کوکر و ویتاسکوپ

علی‌سینا آزری

 1. همسر خلبان (۱۹۸۱)
 2. دوست‌دختر دوست‌پسرم (۱۹۸۷)
 3. قصۀ بهار (۱۹۹۰)
 4. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)
 5. دختر نانوای مونسو (۱۹۶۳)

مهدی امیدواری

 1. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)
 2. زانوی کلر (۱۹۷۰)
 3. مارکیز اُ (۱۹۷۶)
 4. چهار ماجرای رینت و میرابل (۱۹۸۷)
 5. قصۀ بهار (۱۹۹۰)

حسام امیری

 1. قصۀ بهار (۱۹۹۰)
 2. اشعۀ سبز (۱۹۸۶)
 3. سه‌نوازی در می‌بمل (۱۹۸۸)
 4. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)
 5. کلکسیونر (۱۹۶۷)

نوید پورمحمدرضا

 1. همسر خلبان (۱۹۸۱)
 2. قصۀ پاییز (۱۹۹۸)
 3. زانوی کلر (۱۹۷۰)
 4. اشعۀ سبز (۱۹۸۶)
 5. عشق در بعدازظهر (۱۹۷۲)

آیدین خلیلی

 1. قصۀ تابستان (۱۹۹۶)
 2. شب‌های ماه کامل (۱۹۸۴)
 3. سه‌نوازی در می‌بمل (۱۹۸۸)
 4. دختر نانوای مونسو (۱۹۶۳)
 5. پرسیوال (۱۹۷۸)

سارا دلشاد

(به ترتیب سال ساخت)

 1. کلکسیونر (۱۹۶۷)
 2. اشعۀ سبز (۱۹۸۶)
 3. چهار ماجرای رینت و میرابل (۱۹۸۷)
 4. درخت، شهردار و مدیاتک (۱۹۹۳)
 5. قصۀ تابستان (۱۹۹۶)

مجید فخریان

 1. قصۀ‌ زمستان (۱۹۹۲)
 2. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)
 3. چهار ماجرای رینت و میرابل (۱۹۸۷)
 4. همسر خلبان (۱۹۸۱)
 5. دختر نانوای مونسو (۱۹۶۳)

راز گلستانی‌فرد

 1. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)
 2. اشعۀ سبز (۱۹۸۶)
 3. زانوی کلر (۱۹۷۰)
 4. کلکسیونر (۱۹۶۷)
 5. بانوی انگلیسی و دوک (۲۰۰۱)

البرز محبوب‌خواه

 1. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)
 2. اشعۀ سبز (۱۹۸۶)
 3. قصۀ تابستان (۱۹۹۶)
 4. کلکسیونر (۱۹۶۷)
 5. شب‌های ماه کامل (۱۹۸۴)

مهدیس محمدی

(بدون ترتیب)

 1. اشعۀ سبز (۱۹۸۶)
 2. زانوی کلر (۱۹۷۰)
 3. چهار ماجرای رینت و میرابل (۱۹۸۷)
 4. عشق در بعدازظهر (۱۹۷۲)
 5. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)

وحید مرتضوی

 1. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)
 2. اشعۀ سبز (۱۹۸۶)
 3. همسر خلبان (۱۹۸۱)
 4. قصۀ بهار (۱۹۹۰)
 5. قصۀ تابستان (۱۹۹۶)

مسعود مشایخی‌راد

 1. اشعۀ سبز (۱۹۸۶)
 2. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)
 3. شب‌های ماه کامل (۱۹۸۴)
 4. قصۀ پاییز (۱۹۹۸)
 5. همسر خلبان (۱۹۸۱)

مسعود منصوری

 1. اشعۀ سبز (۱۹۸۶)
 2. شب خانۀ مود (۱۹۶۹)
 3. قصۀ بهار (۱۹۹۰)
 4. قصۀ تابستان (۱۹۹۶)
 5. شب‌های ماه کامل (۱۹۸۴)

مقاله اصلی

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * مشخص شده اند.

 *
 *